Tel: +46 (0)8-592 505 80 Sök:

Skrolla nedåt

Sortiment » Celenit

Celenit tillverkar termiskt och akustiskt isolerande träullspaneler från gran bunden med Portlandcement.

Acoustic

AB

2 mm bred träfiber. En träullspanel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 0,95.

Läs mer »
ABE

1 mm bred träfiber. En träullspanel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 1,00.

Läs mer »
NB

3 mm bred träfiber. En träullspanel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda.

Läs mer »

Acoustic A2

AB/A2

2 mm bred träfiber. En träullspanel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 1,00.

Läs mer »
ABE/A2

1 mm bred träfiber. En träullspanel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 0,95.

Läs mer »

Acoustic Fire

AB/F

2 mm bred träfiber, 25 mm skiva kopplad med 15mm eldfast gipsskiva. Brandbeständighet EI 60.

Läs mer »

Mineral

L2AB15

2 mm bred träfiber, 15 mm tjock träullsskiva. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 0,85.

Läs mer »
L2AB25

2 mm bred träfiber, 25 mm tjock träullsskiva. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 0,85.

Läs mer »
L2AB35

2 mm bred träfiber, 35 mm tjock träullsskiva. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda.

Läs mer »
L2ABE15

1 mm bred träfiber, 15 mm tjock träullsskiva. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 0,95.

Läs mer »
L2ABE25

1 mm bred träfiber, 25 mm tjock träullsskiva. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 0,95.

Läs mer »
L2ABE25C

1 mm bred träfiber, 25 mm tjock träullsskiva. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda, med certifierat ?w upp till 1,00.

Läs mer »
L2ABE35

1 mm bred träfiber, 35 mm tjock träullsskiva. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda.

Läs mer »

Mineral A2

L2AB15/A2

2 mm bred träfiber, 15 mm tjock träullsskiva, brandreaktion Euroclass A2-s1, d0. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda och brandreaktion.

Läs mer »
L2AB25/A2

2 mm bred träfiber, 25 mm tjock träullsskiva, brandreaktion Euroclass A2-s1, d0. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda och brandreaktion.

Läs mer »
L2ABE15/A2

1 mm bred träfiber, 15 mm tjock träullsskiva, brandreaktion Euroclass A2-s1, d0. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda och brandreaktion.

Läs mer »
L2ABE25/A2

1 mm bred träfiber, 25 mm tjock träullsskiva, brandreaktion Euroclass A2-s1, d0. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda och brandreaktion.

Läs mer »
L2ABE25C/A2

1 mm bred träfiber, 25 mm tjock träullsskiva, brandreaktion Euroclass A2-s1, d0. En panel med utmärkt ljudabsorptionsprestanda och brandreaktion.

Läs mer »

Baffel

Baffle Basic

Vertikala ljudabsorberande element. BAFFLE BASIC består av två CELENIT träullspaneler, tjocklek 15 mm, monterade på och hålls ihop av en 10/10 mm stålram, förankrad i ett upphängningssystem med två gängade insatser.

Läs mer »
Baffle Smart

Vertikala ljudabsorberande element. BAFFLE SMART består av en CELENIT träullspanel, tjocklek 25 mm, fixerad med skruv till en 10x10 mm profilerad galvaniserad stålprofil, förankrad i upphängningssystemet med två perforerade fästen.

Läs mer »

Designlösning

Groove

Ytbehandling som består av parallell fräsning som skapar ett samspel mellan ljus och skuggor och genererar en tredimensionell effekt. Finns för paneler med extra tunn träfiber (1 mm) eller tunn träfiber (2 mm), minsta tjocklek 25 mm.

Läs mer »
Legnomuro

Fyrkantiga element med fasade kanter av paneler med extra tunn träfiber (1 mm - CELENIT ABE) eller tunn träfiber (2 mm - CELENIT AB) med minsta tjocklek 25 mm. Finns som målad eller naturlig version.

Läs mer »