Tel: +46 (0)8-592 505 80 Sök:

Skrolla nedåt

Om företaget

Beskrivning, miljöpolicy och våra varumärken.

NCS är en oberoende undertaksleverantör. Vi har över 60 års erfarenhet inom branschen och erbjuder kompletta lösningar för alla typer av undertak i alla olika miljöer – från projektering till underhåll.

Vi levererar skräddarsydda undertakslösningar till bland annat företag, hotell, skolor, sjukhus, shoppingscenter och andra offentliga byggnader i såväl Sverige som Norge, Danmark och Ryssland.

Som oberoende leverantör kan vi alltid erbjuda de bästa lösningarna för olika tillämpningar, med höga krav på t ex ljuddämpning, brandskydd, fukttålighet, ljusreflektion och värmeledningsförmåga.

Vi representerar välkända kvalitetsvarumärken som Isofon, Perfaten, Parmephon, Atena och Celenit.

Vårt fokus ligger på att leverera kompletta lösningar med högsta möjliga kvalitet och bästa tänkbara egenskaper för kundernas miljöer.

Vi hjälper dig gärna att hitta den optimala undertakslösningen för just dina behov. Kontakta någon av våra säljare för mer information och förslag på konstruktion, montage samt material och beräkningar för ditt projekt.

Miljöpolicy

Miljömedvetenhet är en allt viktigare del av det ansvar som både enskilda medborgare och företag bör ta i samhället. Det är därför angeläget för NCS att engageras i samhällets långsiktiga utveckling genom ett aktivt miljöarbete.

NCS ska inom ramen för kärnverksamheten bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Vi verkar för att initiera en miljömedvetenhet i vårt dagliga arbete och arbetar aktivt för att fokusera på miljöaspekterna i de uppdrag som vi antar oss.

Genom att öka medvetenheten om miljön i våra projekt kan vi påverka våra kunder och vår omgivning att ta större hänsyn och minska klimatpåverkan.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer för att söka utarbetade miljöanpassade lösningar.

Vi arbetar kontinuerligt inom vår verksamhet med att:

 • Aktivt inhämta och sprida information för att utveckla vår egen och samhälletsmedvetenhet kring miljöpåverkan.
 • Föra en levande dialog kring klimatfrågor för att motivera medarbetare, kunder och leverantörer till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
 • Minska miljöbelastningen på våra arbetsplatser genom att:
  • I så stor utsträckning som möjligt använda material som är miljövänligt och energisparande
  • Ställa relevanta miljökrav på inköp av varor och tjänster
  • Hantera avfall på bästa sätt
 • Minska miljöbelastningen från transporter genom att:
  • Nyttja kollektivtrafik istället för tjänstebilar
  • I största möjliga mån nyttja tillgänglig modern digital mötesteknik
  • Alltid välja cykelbud och miljöbilar i de fall då bud och taxi anlitas
  • Optimera användningen av transporter och maskiner
 • Alltid följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders miljökrav i våra uppdrag.
 • Arbeta med konkreta handlingsplaner och tydliga och uppföljningsbara miljömål för verksamheten

Du kan ladda ner vår miljöpolicy på sidan Dokumentation.

Varumärken